Groenlinks/Europa 2019

Voordracht kandidatencommissie:

De kandidatencommissie adviseert op plek 8 Sander Chan. Een slimme, bescheiden en sympathieke kandidaat met een groen en internationaal profiel. De commissie heeft Sander leren kennen als welbespraakt, open en gedreven. Een belofte voor de toekomst.

Persoonlijke motivatie:

“Veel groen, tóch kleurrijk.”

Van Leiden via Amsterdam, Beijing en Keulen naar Brussel

Op zijn zeventiende is Sander Chan van Leiden naar Amsterdam verhuisd om politicologie en bestuurskunde te studeren. Tijdens zijn studententijd zette hij zich in voor betaalbare en goede studentenhuisvesting. Hij maakte zich ook sterk voor LHBT+ rechten in religieuze gemeenschappen in Nederland. In Beijing heeft hij vijf jaar lang gewoond en onder andere onderzoek gedaan naar publiek-private samenwerking voor duurzame ontwikkeling in China. Hij promoveerde op dat onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Terug in Europa, vestigde hij zich in Keulen. Hij werkt als onderzoeker aan het Duits Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (DIE) in Bonn. Een eerlijke en klimaatbestendige toekomst voor iedereen is wat hem beweegt, niet alleen als onderzoeker, maar ook als docent en activist.

Hier sta ik voor

Duurzaamheid = naastenliefde. Ik sta voor een klimaatbestendige toekomst. De gevolgen die de allerarmsten ondervinden van klimaatverandering en milieuvervuiling moeten worden erkend en rechtgezet. Straffe milieumaatregelen moeten gepaard gaan met antwoorden op dringende duurzaamheidsvraagstukken, zoals honger, ongelijkheid, verstedelijking, en gezondheid. Maatschappelijke transformatie is van ons allemaal. Juist mensen uit minderheidsgroepen (bijvoorbeeld met een migratie-achtergrond of een lagere opleiding) moeten een belangrijke rol spelen in duurzame ontwikkeling. Europese handelsverdragen moeten groener en eerlijker.

Wetenswaardigheden

Sander geeft af en toe les aan de Universiteit Utrecht. Wat hij het liefst doet is het inspireren van een nieuwe generatie voor internationale samenwerking, solidariteit en milieu.

climate policy & sustainability researcher – advisor – activist