Stem vandaag Groenlinks

Als iemand die dag in dag uit bezig is met klimaat en duurzaamheid, roep ik op vandaag toch vooral te gaan stemmen.

Dit zijn de laatste Europese verkiezingen waarop we nog kunnen voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5C gemiddeld opwarmt. De verschillen tussen 1,5 en 2C zijn volgens het laatste rapport van de VN (IPCC) dramatisch.

Het zijn ook cruciale politieke tijden. Het spook van nationalisme waart weer door Europa, juist op het moment dat internationale samenwerking meer nodig is dan ooit. Nederland zal grensoverschrijdende problemen als de ophitting van de aarde en het verdwijnen van planten en dieren alleen niet kunnen oplossen. Europese samenwerking is nodig. Mensen die alleen spreken van meer of minder Europa moesten meer over de inhoud praten.

Tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat een andere internationale samenwerking nodig is. Eén die niet alleen aanzet to grotere ongelijkheid, één die niet voornamelijk rijken en multinationale ondernemingen voortrekt.

Als ik verkozen word in het parlement zal ik mij vol inzetten voor een versnelling van de groene transformatie die we nodig hebben. Ik zal mij verzetten tegen elk handelsakkoord dat niet past bij de duurzaamheids- en klimaatdoelen waar alle landen in de wereld zich aan gecommitteerd hebben.

Daarnaast heb ik een groot hart voor de mensen wiens stem minder luid is; seksuele, ethnische, religieuze minderheden, de allerarmsten die de meest hevige effecten van falend milieu- en sociaal beleid ondervinden. Ik wil ervoor zorgen dat we de stem en de rol van deze minderheden erkennen in het verduurzamen van Europa.
In tegenstelling tot wat Trouw’s Duurzame 100 zou doen geloven zijn er wél duurzame kampioenen onder niet-witte en praktisch opgeleide mensen. Zonder deze kampioenen is er geen duurzame toekomst voor iedereen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.